EnglishSlovak

Archive for 31 marca, 2020

31 mar
0

Od káblových zväzkov k rúškam

Rúška sa stali nutnosťou vo veľmi krátkom čase, odrazu ich potrebujú milióny ľudí. Kde ich však vziať, keď lekárne a špecializované obchody hlásia nulové zásoby? Ako už toľkokrát v minulosti, aj táto situácia preverila životaschopnosť silných ľudí a firiem, ktoré majú to šťastie, že ich takíto ľudia vedú.

Read More
30 mar
0

Aktivity projektu NP DI PTT – február 2020

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci február 2020.

Read More
30 mar
0

Oznámenie o dočasnom pozastavení všetkých skupinových a hromadných podujatí organizovaných v rámci jednotlivých národných projektov

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie v Slovenskej republike oznamuje Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), že v rámci implementácie národných projektov realizovaných IA MPVR SR bolo […]

Read More
30 mar
0

Informácia o záväznom postupe pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia CODIV -19 k 13.3.2020

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii vydali k 13.3.2020 Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom sírenia […]

Read More
27 mar
0

Odporúčania pre zariadenia sociálnych služieb v období pandémie koronavírusu COVID-19

Niekoľko odborníčok a odborníkov z mimovládnych organizácii a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, sa rozhodli reagovať na mnohé otázky a vydali odporúčania pre zariadenia sociálnych služieb v období pandémie COVID 19.

Read More
27 mar
0

Sme tu pre Vás

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby má zastrešené všetky svoje hlavné činnosti a aktivity aj naďalej.

Read More
26 mar
0

Odporúčaný postup pri pozastavení poskytovania ambulantných sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo 25. marca 2020 odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb, vyššie územné celky a obce pri realizácií dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej služby vo vymedzených druhoch sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby.

Read More
26 mar
0

Oznámenie o dočasnom pozastavení aktivít v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, v záujme zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a ochrany zdravia bolo v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb (NP […]

Read More
26 mar
0

Dôležité informácie vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie v SR

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúča nasledovný postup prijímania klientov do zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie poskytujúcich ubytovanie (ďalej len „zariadenie“), a […]

Read More
26 mar
0

Informácia pre žiadateľov a prijímateľov NFP v rámci dopytovo-orientovaných výziev v súvislosti s pandémiou COVID-19 (koronavírus)

Implementačná agentúra MPSVR SR ubezpečuje žiadateľov aj prijímateľov, že v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (koronavírus) a núdzovým stavom pre oblasť zdravotníctva, je cieľom IA MPSVR SR zabezpečenie […]

Read More