EnglishSlovak

Dôležité informácie vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie v SR

  • Domov
  • Dôležité informácie vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie v SR
26 mar
0

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúča nasledovný postup prijímania klientov do zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie poskytujúcich ubytovanie (ďalej len „zariadenie“), a to v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2  

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/final_odporucany-postup-prijimanie-pss-do-krizovej-intervencie.pdf

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020.pdf

Leave A Comment