EnglishSlovak

Aktuality DI PTT

19 mar
0

Odborné konzultácie a supervízie projektu NP DI PTT sú poskytované na diaľku

V rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) naďalej prebieha poskytovanie odborných konzultácií a supervízií pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú zapojené do 1. a 2. cyklu projektu.

Read More
17 mar
0

Význam podpory komunity pre ohrozené skupiny obyvateľstva

V oblasti poskytovania sociálnych služieb na Slovensku sa nám v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) ukazujú dve základné veci týkajúce sa témy deinštitucionalizácie a transformácie.

Read More
11 mar
0

Oznámenie o dočasnom pozastavení všetkých skupinových a hromadných podujatí organizovaných v rámci národného projektu NP DI PTT

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie v Slovenskej republike oznamuje Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), že v rámci implementácie národných projektov realizovaných IA MPVR SR bolo prijaté rozhodnutie o pozastavení všetkých skupinových a hromadných podujatí organizovaných v rámci jednotlivých národných projektov v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020.

Read More
25 feb
0

Aktivity projektu NP DI PTT – január 2020

Prinášame Vám prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v roku 2019.

Read More
27 jan
0

Aktivity projektu NP DI PTT – December 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci december 2019.

Read More
27 jan
0

Tematický workshop – Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu

V Európskom informačnom centre v Bratislave sa dňa 12.12.2019 konal tematický workshop Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu.

Read More
13 jan
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do 2.cyklu projektu NP DI PTT

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenia sa do NP DI PTT v rámci Oznámenia NP DI PTT/02/2019

Read More
19 dec
0

Pokojné Vianoce a úspešný Nový rok 2020!

Ďakujeme za spoluprácu v uplynulom roku a prajeme Vám pokojné Vianoce a úspešný Nový rok 2020!

Read More
19 dec
0

Aktivity projektu NP DI PTT – November 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci november 2019.

Read More
19 dec
0

Adaptabilné a ekologické bývanie

V Trnave sa dňa 26.11.2019 konal tematický workshop – ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE, ktorý Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) organizovala v spolupráci s partnerom projektu Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania CEDA.

Read More