EnglishSlovak

Oznámenie o dočasnom pozastavení všetkých skupinových a hromadných podujatí organizovaných v rámci národného projektu NP DI PTT

  • Domov
  • Oznámenie o dočasnom pozastavení všetkých skupinových a hromadných podujatí organizovaných v rámci národného projektu NP DI PTT
11 mar
0

 V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie v Slovenskej republike oznamuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), že v rámci implementácie národných projektov realizovaných IA MPVR SR bolo prijaté rozhodnutie o pozastavení všetkých skupinových a hromadných podujatí organizovaných v rámci jednotlivých národných projektov v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020.

Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydávajú nasledovný odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV):

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf

Leave A Comment