EnglishSlovak

Odborné konzultácie a supervízie projektu NP DI PTT sú poskytované na diaľku

  • Domov
  • Odborné konzultácie a supervízie projektu NP DI PTT sú poskytované na diaľku
19 mar
0

V rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) naďalej prebieha poskytovanie odborných konzultácií a supervízií pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú zapojené do 1. a 2.cyklu projektu. Tieto aktivity budú v najbližšom období realizované na diaľku.

 

Prezenčná forma aktivít pozastavená

Už minulý týždeň sa tím NP DI PTT rozhodol pozastaviť všetky skupinové a prezenčné aktivity projektu určené pre zamestnancov a zriaďovateľov zapojených zariadení sociálnych služieb. Urobil tak vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a v záujme ochrany zdravia a obmedzenia šírenia možnej nákazy koronavírusom COVID-19. Dočasne tak boli pozastavené a presunuté akreditované vzdelávacie kurzy, zahraničné študijné cesty a tematické workshopy. Zároveň sa pozastavila organizácia všetkých komunitných aktivít určených pre prijímateľov sociálnych služieb, samosprávy a širokú verejnosť.

 

Odborné konzultácie a supervízie sú poskytované na diaľku

Odborné konzultácie a supervízie sú zamestnancom zapojených zariadení poskytované distančnou formou na základe vzájomnej dohody aj počas pandémie a obmedzenia osobných návštev v zariadeniach.

A to napríklad:
– telefonicky
– emailom
– alebo prostredníctvom aplikácií ako Zoom, Skype, WhatsApp a iné.

 

Podpora zo strany projektového tímu
Zdroj: Pixabay

V rámci projektu NP DI PTT budú podporu zapojeným zariadeniam poskytovať nielen odborní konzultanti a supervízori, ale telefonicky a emailom sú k dispozícií aj regionálne konzultantky/koordinátorky a celý expertný a koordinačný tím, ktorý v týchto dňoch vykonáva svoju prácu z domu.

Všetci sa budú snažiť promptne a efektívne reagovať na problémy a prekážky, ktoré sa môžu v rámci tohto náročného obdobia v zapojených zariadeniach sociálnych služieb vyskytnúť.

 

Leave A Comment