EnglishSlovak

Archive for 29 marca, 2017

29 mar
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I (zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova)

Dňa 29.03.2017 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I  […]

Read More
29 mar
0

Otvárame oči ľuďom, ktorí chcú zmenu a lepší život

Ak človek zvládne to, na čo by si bez mojej predchádzajúcej podpory netrúfol, sú to drobné, ale významné víťazstvá.

Read More
29 mar
0

Oznámenie NP TSP I/ 2-2017 o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (zamerané na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova)

  Názov projektu:                                            Terénna sociálna práca v obciach I  ITMS […]

Read More
29 mar
0

Dokumentácia pre subjekty zapojené do NP TSP I prostredníctvom Oznámenia NP TSP I/ 02-2017 zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova

Formulár: Podpisový vzor   formát DOCX   formát RTF Formulár: Plnomocenstvo pre účely NP TSP I   formát DOCX   formát RTF Publicita:  Plagát o realizácii NP TSP I v obci formát PDF    Príručka […]

Read More
27 mar
0

Treba nám dať šancu (terénna sociálna práca v Rankovciach 2010 – 2017)

  Obec Rankovce sa nachádza v Kecerovsko – Olšavskom regióne, ktorý je súčasťou okresu Košice – okolie. V obci žije približne 865 obyvateľov, z čoho približne 706 tvoria Rómovia žijúci v segregovanej rómskej osade. […]

Read More
23 mar
0

Ako sa zapojiť

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova) Dňa 29.03.2017 Implementačná agentúra Ministerstva […]

Read More
21 mar
0

Test clanok

priloha_c5_1_postup_sifrovanie_formularu

Read More
15 mar
0

Informácia o zmene vo výzvach na predkladanie žiadostí o NFP

Dovoľujeme si informovať žiadateľov, že v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmene vo výzvach: […]

Read More
01 mar
0

Informačný seminár pre žiadateľov v priestoroch IA MPSVR SR

  Dňa 16. februára 2017 usporiadala Implementačná agentúra MPSVR SR v poradí štvrtý informačný seminár pre žiadateľov v rámci Operačného proagramu Ľudské zdroje. Obsah seminára bol zameraný na výklad výzvy […]

Read More