EnglishSlovak

Informačný seminár pre žiadateľov v priestoroch IA MPSVR SR

  • Domov
  • Informačný seminár pre žiadateľov v priestoroch IA MPSVR SR
01 mar
0

 

Dňa 16. februára 2017 usporiadala Implementačná agentúra MPSVR SR v poradí štvrtý informačný seminár pre žiadateľov v rámci Operačného proagramu Ľudské zdroje. Obsah seminára bol zameraný na výklad výzvy č.  OP ĽZ DOP
2016/2.1.1/01
 a výklad Príručky pre žiadateľa o NFPInformačný seminár sa konal v priestoroch Implementačnej
agentúry MPSVR SR na Špitálskej ulici.


 Cieľom informačného seminára bolo poskytnúť účastníkom dôležité
informácie a poradenstvo priamo na mieste, poskytnúť odpovede na otázky o tom
ako sa správne a bezproblémovo orientovať v jednotlivých vyhlásených
výzvach, aké sú kritériá oprávnených žiadateľov a v neposlednom rade,
v rámci každej prezentácie, odpovedať na konkrétne a špecifické otázky
každého účastníka. Cieľom bolo poskytnúť aj dôležité informácie, ktoré súvisia
s procesom predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a
prispieť tak ku zvýšeniu kvality predkladaných projektov.

 

 

Obsahovú časť výzvy
na informačnom semináre zabezpečili:

Ing. Dušan Grexa, IA MPSVR
SR, vedúci oddelenia implementácie 2

Mgr. Iveta Ďuricová, IA
MPSVR SR, vedúca oddelenia implementácie 3

Mgr. Magdaléna Sadovská,
IA MPSVR SR, projektová manažérka

 

Zároveň
náležitú pomoc pri zodpovedaní otázok počas informačného seminára poskytli:

Ing. Dušan Dudík, IA MPSVR
SR, metodik

Ing. Gabriela Steinerová,
IA MPSVR SR, metodička

 

 

Na informačnom seminári sa zúčastnilo celkom 14 účastníkov/ 13
potenciálnych žiadateľov.

 

Prezentácie informačných seminárov:

Príručka pre žiadateľa o NFP  (Formát pptx, 706 kB)

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce (Formát pptx, 752 kB)

 

 

Leave A Comment