EnglishSlovak

Archive for 19 mája, 2017

19 máj
0

Disponibilná voľná alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR pre OP ĽZ

IA MPSVR SR oznamuje, že v rámci jednotlivých výziev Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020 bude priebežne aktualizovať voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy v závislosti od predložených […]

Read More
12 máj
0

Pracovná ponuka: Facilitátor procesu identifikácie vhodného modelu realizácie TSP

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) IA MPSVR SR pripravuje realizáciu procesu identifikácie funkčného a efektívneho modelu realizácie terénnej sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky po […]

Read More
11 máj
0

Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre kontextovú evaluáciu TSP

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR kontextovú evaluáciu terénnej sociálnej práce (ďalej ako TSP). IA MPSVR SR hľadá hlavného evaluátora, […]

Read More
11 máj
0

Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre evaluáciu dopadu TSP

Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre evaluáciu dopadu TSP V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej […]

Read More