EnglishSlovak

Aktuality DI PTT

23 nov
0

Výberové konanie na pozíciu Supervízor/-ka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Pridajte sa do nášho tímu supervízorov a supervízoriek. Požadujeme preukázateľnú skúsenosť s výkonom supervízie v pomáhajúcich profesiách, ukončené VŠ vzdelanie II.stupňa a akreditáciu.

Read More
13 nov
0

Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Read More
28 okt
0

Aktivity projektu NPDI PTT – september 2020

Prinášame Vám stručný prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci september 2020.

Read More
27 okt
0

Informačné semináre NP DI PTT – 3.cyklus

V rámci 3. cyklu zapojenia zariadení sociálnych služieb (ZSS) do projektu NP DI PTT Implementačná agentúra MPSVR SR realizovala v mesiacoch september a október 2020 informačné semináre pre všetky kraje na Slovensku.

Read More
05 okt
0

Pozvánka na online infosemináre o DI

Pozývame Vás na online informačné
semináre projektu NP DI PTT.

Read More
01 okt
0

Prechádzame na online infosemináre

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR sme sa rozhodli zmeniť všetky plánované informačné semináre projektu NP DI PTT z prezenčnej na online formu.

Read More
25 sep
0

Aktivity projektu NPDI PTT – júl/august 2020

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiacoch júl a august 2020.

Read More
18 sep
0

Tematický workshop – Výstupy z hodnotenia pripravenosti

V Implementačnej agentúre sme 7. septembra 2020 privítali zástupkyne a zástupcov Vyšších územných celkov z celého Slovenska, aby sme ich ako zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb zapojených do projektu informovali o výsledkoch hodnotenia pripravenosti a zodpovedali im otázky týkajúce sa procesu deinštitucionalizácie a aktivít projektu.

Read More
20 aug
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila dňa 20.08.2020 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. V rámci tohto […]

Read More