EnglishSlovak

Archive for 30 apríla, 2020

30 apr
0

Modelový krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v zariadení sociálnych služieb (základný metodický rámec)

Modelový krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia Covid-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v zariadení sociálnych služieb (základný metodický rámec) Nižšie uvedený dokument nájdete […]

Read More
29 apr
0

Prečo dnes, ešte viac ako inokedy, potrebujeme deinštitucionalizáciu a komunitné služby?

O tom, na čo poukázala situácia s pandémiou pri poskytovaní sociálnych služieb a prečo dnes, ešte viac ako inokedy, potrebujeme deinštitucionalizáciu a komunitné služby píše expert pre transformáciu a deinštitucionalizáciu PhDr. MIroslav Cangár, PhD.

Read More
29 apr
0

Aktivity projektu NP DI PTT – marec 2020

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci marec 2020.

Read More
28 apr
0

Povinnosť zverejňovania krízového plánu

Povinnosť zverejňovania krízového plánu Povinnosť zverejňovania krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie na svojom webovom sídle najneskôr do 7.5.2020. Viac informácií tu.

Read More
27 apr
0

Milí čitatelia, priatelia a partneri,

súčasná situácia týkajúca sa testovania obyvateľov rómskych osád na prítomnosť koronavírusu  dôrazne poukazuje na potrebu účinnej pomoci a podpory zo strany všetkých zainteresovaných strán, v ohrozených lokalitách. Aj vďaka tomu, […]

Read More
27 apr
0

Milí čitatelia, priatelia a partneri,

súčasná situácia týkajúca sa testovania obyvateľov rómskych osád na prítomnosť koronavírusu  dôrazne poukazuje na potrebu účinnej pomoci a podpory zo strany všetkých zainteresovaných strán, v ohrozených lokalitách. Aj vďaka tomu, […]

Read More
22 apr
0

Krízový manažment pre pobytové zariadenia sociálnych služieb

Povinnosť zverejňovania krízového plánu Krízový manažment pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately počas pandémie OCHORENIE (COVID-19) k 17.4.2020. Viac info tu.

Read More
22 apr
0

Postup pre poskytovateľov pri dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej služby

Postup pre poskytovateľov pri dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej služby Odporúčaný postup MPSVR SR pre poskytovateľov pri dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej služby vo vymedzených druhoch s ambulantnou formou k 25.3.2020. Viac […]

Read More
21 apr
0

Odporúčania na podporu prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov sociálnych služieb

Odporúčania pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov sociálnych služieb

Read More