EnglishSlovak

Odporúčania na podporu prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov sociálnych služieb

  • Domov
  • Odporúčania na podporu prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov sociálnych služieb
21 apr
0

Viacerí odborníci v problematike poskytovania sociálnych služieb spolu s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím pripravili ľahko čitateľný návrh na zvládnutie tejto mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom a jeho šírením po svete. V nasledujúcich 2 dokumentoch nájdete odporúčania na podporu prijímateľov ako aj zamestnancov sociálnych služieb. Poďakovanie patrí organizáciam SOCIA, Fórum pre ľudské práva, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Nezávislá Platforma Sociofórum, ktoré sa podieľali na tvorbe výsledných dokumentov.

Koronavírus? To zvládneme (Klik na odkaz)

Podpora prijímateľov sociálnych služieb a podpora pracovníkov sociálnych služieb v období pandémie COVID-19 (Klik na odkaz)

Leave A Comment