EnglishSlovak

Tematický workshop – Ako pracovať s ľuďmi s problémovým správaním, mentálnym postihnutím a autizmom v sociálnych službách

  • Domov
  • Tematický workshop – Ako pracovať s ľuďmi s problémovým správaním, mentálnym postihnutím a autizmom v sociálnych službách
26 máj
0

Pozývame Vás na tematický workshop  „Ako pracovať s ľuďmi s problémovým správaním, mentálnym postihnutím a autizmom v sociálnych službách,“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Cieľom tematického workshopu je poskytovateľom sociálnych služieb, ich zriaďovateľom a odbornej verejnosti poskytnúť odborné informácie. Odborný workshop poskytne jeho účastníkom návod k zmene prístupu a postojov voči klientom s psychickými problémami. Ďalej sa bude lektor PhDr. Hynek Jůn, PhD., zaoberať zmenou vyhodnocovania situácií, ktoré pracovníci s užívateľmi v krízových situáciách pri poskytovaní sociálnych služieb zažívajú. Prepojením teoretických znalostí s praktickou intervenciou cielime na zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Terapia problémového správania totiž zohráva v oblasti sociálnych služieb kľúčovú rolu. Behom tematického workshopu si účastníci osvoja základy behaviorálnej terapie, ktoré môžu neskôr využiť vo svojej práci pri zvládaní problémového správania (agresivita, autoagresivita, rituály, krik, masturbácia na verejnosti a pod.) Dôraz je kladený na tzv. „empatickú nedôslednosť“ ako jeden z možných prístupov pri zvládaní klienta s problémovým správaním, hľadanie reálnych krízových postupov a stanovovanie si neúplných prevencií.

Workshop sa uskutoční online formou v piatok  04.06.2021 od 9:00 do 15:00 hod. cez aplikáciu MS TEAMS.

Svoju účasť prosím potvrďte prostredníctvom prihlasovacieho formulára najneskôr do 02.06.2021.  Prihláseným záujemcom následne 1-2 dni pred konaním tematického workshopu pošleme prihlasovací link.

Formulár na prihlásenie nájdete: https://docs.google.com/forms/d/1XuODPxIqC-uVpcRdSp-rwQ-YGFSSaZYqDSkFsHNPC44/edit

Program tematického workshopu – Ako pracovať s ľuďmi s problémovým správaním, mentálnym postihnutím a autizmom v sociálnych službách

Leave A Comment