EnglishSlovak

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k plošnému testovaniu zamestnancov, prijímateľov sociálnych služieb a v Centrách pre deti a rodiny na ochorenie COVID – 19.

  • Domov
  • Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k plošnému testovaniu zamestnancov, prijímateľov sociálnych služieb a v Centrách pre deti a rodiny na ochorenie COVID – 19.
28 okt
0

Ministerstvo práce, sociánych vecí a rodiny SR informovalo na svojej webovej stránke že “ v súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID – 19 bol 01.10.2020 v rámci Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav. Aby sa predišlo ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie a nárastu počtu osôb s ochorením Covid-19, vláda SR uznesením č. 665/2020 z 18.10.2020 schválila plošné testovanie všetkých obyvateľov SR nad 10 rokov na ochorenie Covid – 19 antigénovými testami. Prijímatelia nad 10 rokov veku sociálnych služieb ambulantnou a pobytovou formou a zamestnanci všetkých druhov a foriem sociálnych služieb, budú môcť byť testovaní priamo v mieste poskytovania sociálnej služby.“Leave A Comment