EnglishSlovak

Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

  • Domov
  • Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)
01 feb
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) v rámci realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I, kód ITMS 2014+: 312041A138) realizuje vzdelávanie 320 terénnych sociálnych pracovníkov a 280 terénnych pracovníkov.

IA MPSVR SR v súvislosti s realizáciou vzdelávania pre terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I pre tieto tematické oblasti.

Viac informácií o požiadavkách sa dozviete po klinutí na jednotlivé témy:

Vybrané časti legislatívy so zameraním na poradenstvo pre klientov zo segregovaných a sociálne vylúčených komunít 

Základné ľudské práva, diskriminácia

Ľudské práva zraniteľných skupín: deti, zdravotne znevýhodnení, seniori

Extrémizmus, nenávistné vyjadrovanie a zločiny z nenávisti (hate speech a  hate crimes)

 

Pozn.: Požiadavky a inštrukcie ku každej tematickej oblasti sú špecifikované v každom jednotlivom oznámení o výberovom konaní. Otvoria sa po kliknutí na názov témy.

Leave A Comment