EnglishSlovak

Revízia výdavkov na ohrozené skupiny

  • Domov
  • Revízia výdavkov na ohrozené skupiny
09 mar
0

6. marca bola publikovaná Záverečná správa z revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Je to jedno zo zadaní projektu Hodnota za peniaze. Tento materiál Ministerstva financií SR je hodnotením efektívnosti politík s dopadom na sociálne začleňovanie skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v zmysle uznesenia vlády SR č. 478/2017, úloha B.1.  Dokument vznikol spoluprácou medzi Útvarom hodnoty za peniaze pod vedením Štefana Kišša, Inštitútom vzdelávacej politiky pod vedením Michala Rehúša a Inštitútom sociálnej politiky pod vedením Lucie Fašungovej. Hlavným autorom je Tomáš Hellebrandt (ÚHP).

Časť textu Záverečnej správy, ktorá je venovaná programu Terénna sociálna práca, sa začína od str. 188.

Záverečná správa_revízia výdavkov na ohrozené skupiny (PDF, 3769 kB)

Viac informácií k revízii výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením nájdete na:

https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/ohrozene-skupiny/

Leave A Comment