EnglishSlovak

Publicita TSP

21 jan
0

Výsledky hodnotenia žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) v rámci Oznámenia zameraného na cieľovú skupinu ľudia bez domova

K termínu uzávierky 12.12.2019 bolo zo strany MVO predložených 5 žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II. IA MPSVR SR overila splnenie formálnej správnosti a úplnosti predložených žiadostí. Formálne kritériá naplnilo všetkých 5 […]

Read More
13 nov
0

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu ľudia bez domova

Elektronický formulár Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce pre cieľovú skupinu ľudia bez domova je neprístupný vzhľadom na ukončený termín uzávierky predkladania […]

Read More
13 nov
0

OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu ľudia bez domova

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce Cieľová skupina – ľudia […]

Read More
05 nov
0

Najčastejšie kladené otázky spojené s predkladaním žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce V predchádzajúcom národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I sme mali zazmluvnený počet 1 TSP a 1 TP. Môžeme navýšiť počet […]

Read More
16 okt
0

Informácia o zverejnení Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Informácia o zverejnení OZNÁMENIA o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce IA MPSVR SR zverejnila na svojej stránke (www.ia.gov.sk) dňa […]

Read More
14 okt
0

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity

Elektronický formulár Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej prace pre cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity je neprístupný vzhľadom na ukončený termín uzávierky predkladania […]

Read More
11 okt
0

OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce Cieľová skupina – marginalizované […]

Read More
27 aug
0

Informácia o pripravovaných Oznámeniach o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Táto informácia je určená pre subjekty zapojené v národnom projekte NP TSP I (v rámci Oznámení NP TSP I/ 01-2016 a NP TSP I/ 02-2017), ktoré v auguste 2019 mali platnú Zmluvu o spolupráci  […]

Read More
22 aug
0

Informácia o pokračovaní národného projektu

  Vážení poskytovatelia sociálnych služieb a zapojené subjekty,   na základe veľkého záujmu o pokračovanie aktivít národných projektov Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I.  sa Ministerstvo […]

Read More
03 máj
0

Oznámenie pre zapojené subjekty

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo Implementačnej agentúre MPSVR SR žiadosť o zmenu, ktorou sa mení termín realizácie terénnej sociálnej práce spolupracujúcimi subjektami v rámci národného […]

Read More