EnglishSlovak

Informácia o zverejnení Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

  • Domov
  • Informácia o zverejnení Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)
16 okt
0

Informácia o zverejnení OZNÁMENIA o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

IA MPSVR SR zverejnila na svojej stránke (www.ia.gov.sk) dňa 11.10.2019 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej aj „NP TSP II“) pre cieľovú skupinu – marginalizované rómske komunity.

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu je možné zasielať v termíne od 18.10. do 18.11.2019, viac informácií nájdete na :

https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-podpora-a-zvysovanie-kvality-terennej-socialnej-prace/oznamenie-o-moznosti-predkladania-ziadosti-na-zapojenie-sa-do-narodneho-projektu-podpora-a-zvysovanie-kvality-terennej-socialnej-prace1

Zároveň vám oznamujeme, že Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej aj „NP TSP II“) pre cieľovú skupinu – ľudia bez domova bude zverejnené v priebehu najbližších týždňov (koniec októbra/začiatok novembra 2019).

Leave A Comment