EnglishSlovak

Výsledky hodnotenia žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) v rámci Oznámenia zameraného na cieľovú skupinu ľudia bez domova

  • Domov
  • Výsledky hodnotenia žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) v rámci Oznámenia zameraného na cieľovú skupinu ľudia bez domova
21 jan
0

K termínu uzávierky 12.12.2019 bolo zo strany MVO predložených 5 žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II.

IA MPSVR SR overila splnenie formálnej správnosti a úplnosti predložených žiadostí. Formálne kritériá naplnilo všetkých 5 žiadostí.

Po aplikovaní odborných a technických kritérií na výber a hodnotenie žiadostí dosiahlo stanovenú hranicu 45% z celkového počtu bodov všetkých 5 žiadostí. Pri všetkých 5 žiadostiach bol vyhodnotený súlad s východiskami, cieľmi a hodnotami terénnej sociálnej práce v zmysle Štandardov TSP.

Na základe aplikovania kritérií na výber a hodnotenie žiadostí bolo zostavené poradie žiadostí. Na území MRR (územie SR okrem BSK) bola podaná len jedna žiadosť, ktorá je schválená. Na území VRR boli predložené 4 žiadosti v hlavnom meste Bratislava. Schválená je žiadosť, ktorá sa umiestnila na prvom mieste, na zostávajúce žiadosti bude aplikovaný postup, stanovený v Oznámení v bode 11.5., t.j. IA MPSVR SR posúdi, či je efektívne a účelné podporovať viac subjektov v jednom meste v rámci tohto Oznámenia, vrátane počtu podporovaných zamestnancov a identifikuje deliacu líniu medzi činnosťami príslušných subjektov (rôzne časti mesta, resp. konkretizáciu prioritných činností pre ľudí bez domova, a pod.). IA MPSVR SR predloží vo veľmi krátkom čase návrh na zapojenie viacerých subjektov v hlavnom meste (vrátane navrhovaného počtu zamestnancov) Riadiacemu výboru NP TSP II na schválenie a následne informuje príslušné subjekty o jeho rozhodnutí. 

Zoznam schválených žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II na území MRR: 

NO.Názov subjektuObec, v ktorej je plánovaný výkon TSPKrajSchválený počet TSPSchválený počet TP
1Gréckokatolícka charita PrešovPrešovPrešovský11

Zoznam schválených žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II na území VRR: 

NO.Názov subjektuObec, v ktorej je plánovaný výkon TSPKrajSchválený počet TSPSchválený počet TP
1Proti prúduBratislavaBratislavský31

Zoznam žiadostí zaradených do zásobníka na území VRR, kde bolo v rámci hlavného mesta predložených viac žiadostí:

Názov subjektuObec, v ktorej je plánovaný výkon TSPKraj
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizáciaBratislavaBratislavský
OZ VagusBratislavaBratislavský
Domov pre každého – občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SRBratislavaBratislavský

MVO, ktorým boli schválené  žiadosti o zapojenie sa do NP TSP II , IA MPSVR SR následne poštou zašle Zmluvy o spolupráci.

Leave A Comment