EnglishSlovak

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity

  • Domov
  • Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity
14 okt
0

Elektronický formulár Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej prace pre cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity je neprístupný vzhľadom na ukončený termín uzávierky predkladania žiadostí.

Leave A Comment