EnglishSlovak

Oznámenie pre zapojené subjekty

  • Domov
  • Oznámenie pre zapojené subjekty
03 máj
0

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo Implementačnej agentúre MPSVR SR žiadosť o zmenu, ktorou sa mení termín realizácie terénnej sociálnej práce spolupracujúcimi subjektami v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I do 31. augusta 2019. Našou snahou je, aby pracovníci zamestnaní na pozíciách terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, mohli v prípade Vášho zapojenia do pripravovaného nadväzujúceho projektu čo najplynulejšie prejsť na nové pozície.

V najbližších dňoch Vám zašleme k podpisu dodatok ku Zmluve o spolupráci, ktorou sa predĺži finančná podpora činnosti terénnych a terénnych sociálnych pracovníkov do 31.08.2019. V prípade, že máte záujem o predĺženie Zmluvy o spolupráci, postupujte, prosím, v súlade s inštrukciami, ktoré budú zaslané v sprievodnom liste.

Leave A Comment