EnglishSlovak

NP TSP II - rok 2021 v číslach

  • Domov
  • NP TSP II – rok 2021 v číslach
22 feb
0

Rok 2021 v projekte NP TSP II:

  • Spolupracovali sme s 203 zapojenými subjektmi (146 obcí, 48 miest a 9 mimovládnych organizácií).
  • Pokračoval výkon terénnej sociálnej práce prostredníctvom približne 241 terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), 235 terénnych pracovníkov (TP) a 9 odborných pracovníkov (OP). Spolu 485 zamestnancov, ktorý pracovali s 8 815 ľuďmi s marginalizovaných komunít a ľuďmi bez domova.
  • Poskytnutých bolo 4 737 hodín supervízie pre TSP, TP a OP.
  • Vyhlásené boli 3 interné výzvy:

      1. financovanie pozície odborného pracovníka – úspešná – zazmluvnených 13 OP;

      2. navýšenie počtu pozícii TSP a TP – úspešná – navýšenie 10 pozícii TSP a 10 TP;

      3. podpora vysokoškolského štúdia zamestnancov na pozícií TP – úspešná – 31 schválených žiadostí.

  • Poskytli sme finančnú podporu počas vysokoškolského štúdia pre 31 terénnych pracovníkov.
  • Prebehlo online vzdelávanie na tému Násilie páchané na ženách –  472 hodín vzdelávania pre cca 500 zamestnancov podporovaných z NP TSP II a online vzdelávanie pre odborný a metodický tím NP TSP II na tému Kritické myslenie zamerané na podporu motivácie TSP /TP a cieľovej skupiny k očkovaniu.
  • Vytvorili sme Príručku terénnej sociálnej práce zameranú na prácu s ľuďmi z marginalizovaných skupín a s ľuďmi bez domova.
  • Poskytovali sme materiálnu pomoc a podporu počas trvania pandémie.
obrazok rok 2021 v cislach

Rok 2021 v číslach (pdf, 266 kB)