EnglishSlovak

Schválenie žiadostí zaradených do zásobníka

  • Domov
  • Schválenie žiadostí zaradených do zásobníka
04 máj
0

Riadiaci výbor NP TSP II (ďalej aj „RV“) na svojom úvodnom zasadnutí dňa 10. februára 2020 posudzoval žiadosti predložené v rámci jednej obce. Jednalo sa o žiadosti, ktoré v rámci jednej obce skončili na druhom príp. treťom mieste v hodnotení žiadostí. IA MPSVR SR spoločne s členmi RV NP TSP II posúdili, či je efektívne a účelné podporovať viac subjektov v jednom meste v rámci jedného Oznámenia. V prípade pozitívneho stanoviska boli identifikované deliace línie medzi činnosťami príslušných subjektov (rôzne časti mesta, resp. konkretizáciu prioritných činností pre cieľové skupiny, a pod.). Zo záverov zasadnutia Riadiaceho výboru vyplýva, že RV odporúča IA MPSVR SR schváliť žiadosti 3 subjektov a to v rámci Oznámenia č. 1 žiadosť mesta Martin, v rámci Oznámenia č. 2 žiadosti DEPAUL SLOVENSKO, n.o. a OZ Vagus.

Pre nahliadnutie stiahnite NP TSP II_posúdenie žiadostí_výsledky (PDF, 459 kB)

Leave A Comment