EnglishSlovak

Modelový dokument - určenie rozsahu zaškolenia opatrovateľky

  • Domov
  • Modelový dokument – určenie rozsahu zaškolenia opatrovateľky
05 jún
0

Vážení poskytovatelia opatrovateľskej služby,

pripravili sme pre Vás modelový dokument, ktorým ako poskytovateľ opatrovateľskej služby môžete určiť vecný a časový rozsah zaškolenia opatrovateľa/ky v súvislosti so schváleným nariadením vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Uvedeným naradením boli schválené opatrenia dotýkajúce sa aj opatrovateľskej služby. Na základe uvedeného je počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 platné nasledovné opatrenie:

(1) Opatrovateľ je v čase mimoriadnej situácie aj fyzická osoba, ktorá absolvovala zaškolenie na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona, poskytnuté poskytovateľom tejto sociálnej služby prostredníctvom zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 84 ods. 8 zákona.

 (2) Vecný a časový rozsah zaškolenia určí poskytovateľ sociálnej služby v závislosti od úkonov, ktoré bude opatrovateľ podľa odseku 1 poskytovať.


Leave A Comment