EnglishSlovak

DI PTT

19 dec
0

Adaptabilné a ekologické bývanie

V Trnave sa dňa 26.11.2019 konal tematický workshop – ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE, ktorý Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) organizovala v spolupráci s partnerom projektu Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania CEDA.

Read More
10 dec
0

Prekážky procesu deinštitucionalizácie

Deinštitucionalizácia patrí medzi významné reformy a systémové zmeny, ktoré môžu spomaliť, ohroziť alebo úplne zastaviť rôzne dôvody alebo prekážky.

Read More
06 dec
0

Deinštitucionalizácia – príležitosť na zmenu

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb je významná zmena, v istom zmysle až zásadná a revolučná.

Read More
26 nov
0

Tematický workshop – Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu

Pozývame Vás na tematický workshop – Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu, ktorý sa uskutoční 12.12.2019 v Bratislave.

Read More
25 nov
0

Aktivity projektu NP DI PTT – Október 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci október 2019.

Read More
25 nov
0

Informačné semináre projektu NP DI PTT

V rámci 2. cyklu zapojenia zariadení sociálnych služieb (ZSS) do projektu NP DI PTT Implementačná agentúra MPSVR SR realizovala v mesiacoch október a november 2019 osem informačných seminárov na celom Slovensku.

Read More
05 nov
0

Tematický workshop- ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE

V rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov Vás pozývame na tematický workshop, ktorý sa uskutoční dňa 26.11.2019 v Trnave.

Read More
04 nov
0

Mýty a fakty o DI

Prinášame Vám najbežnejšie mýty a nesprávne predstavy o procese deinštitucionalizácie (DI) a nezávislom živote.

Read More
24 okt
0

Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

V Bratislave sa konal druhý zo série tematických workshopov národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov. Témou workshopu bolo: Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

Read More
22 okt
0

Radničkine trhy 2019

Témou tohto ročníka Radničkiných trhov bola príprava na prácu v procese deinštitucionalizácie.

Read More