EnglishSlovak

Radničkine trhy 2019

  • Domov
  • Radničkine trhy 2019
22 okt
0

Primaciálne námestie v Bratislave patrilo v septembri už tradične ľuďom so zdravotným postihnutím.

Pod záštitou primátora mesta Bratislavy Matúša Valla sa 13.-14.09.2019 konal ďalší ročník Radničkiných trhov, na ktorých vystavovali a predávali svoje výrobky chránené dielne, sociálne podniky, zariadenia sociálnych služieb a zamestnávatelia zamestnávajúci zamestnancov so zdravotným postihnutím. Široká verejnosť mala možnosť prísť si nielen dobre nakúpiť a podporiť tým ich prácu, ale návštevníci mohli tiež získať zaujímavé informácie o procese deinštitucionalizácie (DI) a transformácie sociálnych služieb na Slovensku v rámci diskusií, rozhovorov a tvorivých workshopov. Témou tohto ročníka bola „Príprava na prácu a zamestnávanie v procese deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb“.

Na hlavnom pódiu vystúpili v rámci programu nielen hviezdy ako Emma Drobná či skupina Lojzo, ale mohli ste tam vidieť aj expertov nášho projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) pani Vieru Záhorcovú, Miroslava Cangára a Leu Rollovú. S moderátorkou Patríciou Jariabkovou Garajovou sa rozprávali nielen o základných princípoch a dôvodoch DI, ale aj o konkrétnych aktivitách nášho projektu.

Ak ste ich nestihli vidieť a počuť naživo, pozrite si rozhovory s našimi expertmi tu:

Rozhovor s PhDr. Viera Záhorcová, PhD.- expertka pre oblasť zamestnávania a aktivizácie

Rozhovor s PhDr. Miroslav Cangár, PhD. – expert pre transformáciu a deinštitucionalizáciu

Rozhovor s doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. – expertka pre oblasť zmien fyzického prostredia

To, že schopnosti a talent každého človeka sa dá pod správnym vedením rozvíjať dokázali práve výrobky, ktoré si mohli návštevníci trhov pozrieť a zakúpiť. Originálna ručne robená keramika, textil, hračky, rôzne predmety z kože, dreva, prútia a iných materiálov, ale aj med, oblátky, či medovníky každého presvedčili o výnimočných schopnostiach ľudí so zdravotným postihnutím. Zdravotne postihnutí ľudia sa podieľali nielen na výrobnom procese týchto výrobkov, ale aj samotnom predaji v rámci Radničkiných trhov, vďaka čomu si mohli precvičiť svoje finančné a komunikačné zručnosti. Svoje stánky na Radničkiných trhoch mali aj zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú zapojené do projektu NP DI PTT, napr. DSS Kaštieľ Stupava, DSS Košúty, DSS Horné Obdokovce,DSS Liptovský Hrádok, atď.

Leave A Comment