EnglishSlovak

DI PTT

06 máj
0

Komunitná aktivita – Medzičilizie

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s partnermi projektu a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovala 21.04.2021 komunitnú online aktivitu pre zástupcov Združenia obcí Medzičilizia v Trnavskom samosprávnom kraji.

Read More
30 apr
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za prvý štvrťrok 2021

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za prvý štvrťrok 2021.

Read More
30 apr
0

Tematický workshop – Preterapia

Pozývame Vás na tematický workshop „PRETERAPIA,“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Read More
30 apr
0

Vstupný informačný seminár pre tri zariadenia zapojené do 3. cyklu

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
v spolupráci s partnermi projektu SR zorganizovala 26.04.2021 Vstupný informačný seminár pre zariadenia zapojené do 3. cyklu.

Read More
08 apr
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za rok 2020

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v roku 2020.

Read More
19 jan
0

Tematický workshop – Transformácia sociálnych služieb v Domove bez zámku

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovala začiatkom roka 2021 tematický workshop na tému proces transformácie v zariadení sociálnych služieb Domov bez zámku, ktorého zriaďovateľom je Kraj Vysočina v Českej republike.

Read More
22 dec
0

Pokojné Vianoce a úspešný nový rok 2021!

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme Vám krásne Vianoce a úspešný nový rok 2021!

Read More
22 dec
0

Tematický workshop – Transformácia sociálnych služieb v Domove bez zámku

Pozývame Vás na tematický workshop „Transformácia sociálnych služieb v Domove bez zámku“, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Read More
22 dec
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do 3.cyklu projektu NP DI PTT

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do NP DI PTT v rámci Oznámenia NP DI PTT/03/2020

Read More
21 dec
0

Aktivity projektu NP DI PTT – november 2020

Prinášame Vám stručný prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci november 2020.

Read More