EnglishSlovak

DI PTT

20 aug
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila dňa 20.08.2020 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. V rámci tohto […]

Read More
17 aug
0

PRIHLASOVANIE na 3.cyklus informačných seminárov k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Pozývame Vás na 3. cyklus informačných seminárov, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ďalej „NP DI PTT“) .

Read More
10 aug
0

Aktivity projektu NP DI PTT- jún 2020

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci jún 2020.

Read More
29 jún
0

Aktivity projektu NP DI PTT – máj 2020

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci máj 2020.

Read More
26 jún
0

Online aktivity projektu NP DI PTT

V čase najprísnejších opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID 19 sa nám podarilo v rámci projektu zrealizovať viac ako 180 hodín online supervízii a 1423 hodín online konzultácii. Koncom mája začali online formou prebiehať aj vzdelávacie aktivity projektu.

Read More
03 jún
0

Zmierňovania opatrení sa dočkali aj sociálne služby

Zmierňovania opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19 sa konečne dočkali aj ľudia žijúci v zariadeniach sociálnych služieb. Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz, ktoré nájdete v prehľadných tabuľkách.

Read More
29 máj
0

Aktivity projektu NP DI PTT- apríl 2020

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci apríl 2020.

Read More
29 máj
0

Možnosť vyhľadania miest s bezbariérovým prístupom v Google Maps

Cestovanie bude pre ľudí so zdravotným postihnutím o niečo jednoduchšie. Najznámejšia bezplatná, online mapová služba Google Maps od spoločnosti Google, ktorá ponúka prehľadné mapy a satelitné snímky celého sveta, najnovšie prináša aj možnosť vyhľadávania bezbariérových miest.

Read More
19 máj
0

Rozhovor s riaditeľom zariadenia Gaudeamus zapojeného do projektu NP DI PTT

Prinášame Vám rozhovor s PhDr. Štefanom Tvarožekom – riaditeľom zariadenia Gaudeamus v Bratislave, ktoré je jedným zo 49 zariadení sociálnych služieb zapojených do projektu NP DI PTT. Dozviete sa, aký je súčasný stav v zariadení, prečo sa do projektu zapojili a aké sú ich očakávania…

Read More
13 máj
0

Opatrenia na pomoc klientom a zamestnancom zariadení sociálnych služieb

Prinášame Vám článok, ktorý zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s prijatými opatreniami na pomoc klientom a zamestnancom zariadení sociálnych služieb.

Read More