EnglishSlovak

DI PTT

18 feb
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Názov projektu: Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ) Prioritná os (číslo a názov): 4 Sociálne začlenenie Špecifický cieľ 4.2.1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť ITMS: 312040R446 Kód/číslo oznámenia: […]

Read More
22 jan
0

Prezentácie z Informačných seminárov

Nájdite inšpiráciu pre VÁŠ proces DEINŠTITUCIONALIZÁCIE

Read More
23 nov
0

Informačné semináre

Informácie o aktivitách projektu a možnostiach zapojenia sa do národného projektu sme poskytli v každom krajskom meste

Read More
22 okt
0

PRIHLASOVANIE na Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov v Banskej Bystrici, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Žiline, Trnave, Nitre a Bratislave

Pozývame Vás na Informačné semináre, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov (ďalej aj „NP DI PTT“) zameraného najmä na zariadenia sociálnych […]

Read More