EnglishSlovak

DI PTT

20 dec
0

Pozvánka na online informačný seminár o DI

Pozývame Vás na online informačný seminár projektu NP DI PTT, ktorý sa uskutoční dňa 10. januára 2022, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Read More
16 dec
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za štvrtý štvrťrok 2021

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za štvrtý štvrťrok 2021.

Read More
07 dec
0

Hodnota človeka v sociálnych službách

IA MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) za odbornej podpory partnerov projektu zorganizovala 30.11.2021 konferenciu s názvom Hodnota človeka v sociálnych službách.

Read More
10 nov
0

Regionálna online konferencia – Hodnota človeka v sociálnych službách

Pozývame Vás na odbornú konferenciu s názvom Hodnota človeka v sociálnych službách, ktorá sa uskutoční dňa 30. novembra 2021 online.

Read More
13 okt
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za august a september 2021

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za august a september 2021.

Read More
13 okt
0

Vstupný informačný seminár pre zariadenia zapojené do 4. cyklu

Pozývame Vás na Vstupný informačný seminár zapojených zariadení sociálnych služieb do 4. cyklu.

Read More
16 sep
0

Okoč začína s výstavbou

Dňa 24.08.2021 prebehlo slávnostné zahájenie výstavby nových domov v Okoči.

Read More
02 sep
0

Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 734301 Bytové budovy (platná od 1.2.2021)

Prinášame Vám odborný článok na tému Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 734301 Bytové budovy.

Read More
05 aug
0

Tematický workshop Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021)

Pozývame Vás na tematický workshop „Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021),“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) už po druhýkrát.

Read More
30 júl
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za júl 2021

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za júl 2021.

Read More