EnglishSlovak

Tematický workshop Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021)

  • Domov
  • Tematický workshop Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021)
05 aug
0

Pozývame Vás na tematický workshop „Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021),“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) už po druhýkrát.

Cieľom tematického workshopu je poskytovateľom sociálnych služieb, ich zriaďovateľom a odbornej verejnosti poskytnúť odborné informácie o nových formách komunitnej pobytovej sociálnej služby v podobe rodinného ubytovania v súvislosti s aktuálne platnými legislatívnymi a normovými požiadavkami na ubytovacie zariadenia v procese deinštitucionalizácie. Odborný workshop budú lektorovať doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. a doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., ktoré sa dlhodobo venujú problematike bývania a univerzálneho navrhovania, a zároveň sa spolupodieľali na príprave novej normy STN 73 4301 Bytové budovy, ktorá je platná od 01.02.2021. V uvedenej norme sú podrobnejšie zadefinované požiadavky na bezbariérové bývanie, ktoré predstavujú veľký prínos pri tvorbe obytného prostredia nielen v procese transformácie zariadení pobytových sociálnych služieb, ale aj v oblasti nájomného bývania v mestách a obciach. Tematický workshop zároveň poskytne účastníkom odborné informácie súvisiace s umiestnením rodinného bývania v lokalite, najmä umiestnenie stavby na pozemku, stavebné regulatívy a zmenu účelu stavby podľa legislatívnych predpisov.

Workshop sa uskutoční online formou v piatok  10.09.2021 od 9:00 do 15:00 hod. cez aplikáciu MS TEAMS.

Prihlásiť sa na tento termín môžete do 08.09.2021.

Formulár na prihlásenie nájdete tu: https://docs.google.com/forms/d/1R69SAIoVxLHNoCCs6PcLIQ3peKd6gcyx4zBXaiyvqsw

Prihláseným záujemcom následne 1 deň pred konaním tematického workshopu pošleme prihlasovací link.

Program tematického workshopu Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021)

Leave A Comment