EnglishSlovak

Regionálna online konferencia - Hodnota človeka v sociálnych službách

  • Domov
  • Regionálna online konferencia – Hodnota človeka v sociálnych službách
10 nov
0

Pozývame Vás na odbornú konferenciu s názvom Hodnota človeka v sociálnych službách, ktorá sa uskutoční dňa 30. novembra 2021 online.

Odbornú konferenciu organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. Partnermi projektu a spoluorganizátormi konferencie sú Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenská únia podporovaného zamestnávania
a CEDA – Fakulta architektúry a dizajnu STU.

Cieľom konferencie je spolu s účastníkmi z oblasti poskytovania sociálnych služieb zhodnotiť zistenia pri poskytovaní sociálnych služieb, príklady dobrej praxe a skúsenosti prijímateľov sociálnych služieb.

Vašu účasť potvrďte prosím, prostredníctvom prihlasovacieho formulára najneskôr do štvrtka 25. novembra 2021.

Formulár na prihlásenie nájdete tu:

https://docs.google.com/forms/d/1fb0n134XO7kFRjI7rA87oH-AoLBvdvXGiEanbEcSavU

Prihláseným záujemcom následne zašleme 26. novembra 2021 prihlasovací link.

Program Regionálnej online konferencie – Hodnota človeka v sociálnych službách

Pozvánka

Leave A Comment