EnglishSlovak

Tematický workshop – Preterapia

  • Domov
  • Tematický workshop – Preterapia
30 apr
0

Pozývame Vás na tematický workshop „PRETERAPIA,“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Cieľom workshopu je poskytovateľom sociálnych služieb, ich zriaďovateľom a odbornej verejnosti poskytnúť informácie o tom čo preterapia je, aké sú jej východiská a ako nám vie pomôcť pri komunikácii s ľuďmi, s klientmi, ktorých schopnosť nadviazať alebo udržať  si kontakt je narušená. V tematickom workshope budú uplatnené postupy a princípy Garryho Proutyho, amerického psychológa a zakladateľa preterapie. Lektorom workshopu, bude odborník v oblasti preterapie s niekoľkoročnými skúsenosťami a praxou. Momentálne prebieha jeho výber.

Workshop sa uskutoční online formou v piatok 07.05.2021 od 9:00 do 15:00 hod. cez aplikáciu MS TEAMS.

Svoju účasť prosím potvrďte prostredníctvom prihlasovacieho formulára najneskôr do 06.05.2021 do 10:00 h.  Prihláseným záujemcom následne pred konaním workshopu pošleme prihlasovací link a aktualizovaný program s lektorom tematického workshopu.

Formulár na prihlásenie nájdete tu: 

https://docs.google.com/forms/d/1JKdYPhxHFvjPLbO6rTiyPvRUh2x7Ct1EC53qoR1BcjY

Leave A Comment