EnglishSlovak

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do 3.cyklu projektu NP DI PTT

  • Domov
  • Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do 3.cyklu projektu NP DI PTT
22 dec
0

Predkladanie žiadostí o zapojenie sa do NP DI PTT (ďalej „žiadosť“) bolo možné v čase od 21.08.2020 do 20.10.2020.

Hodnotenie predložených žiadostí bolo v súlade s Kritériami pre výber tretích subjektov v NP DI PTT (ďalej „Kritériá“), ktoré prijal Riadiaci výbor NP DI PTT dňa 01.02.2019. Hodnotenie prebiehalo v dvoch úrovniach – 1. administratívna kontrola a 2. posúdenie splnenia Kritérií a výpočet získaného počtu bodov.

Na adresu IA MPSVR SR prišlo 18 žiadostí, z ktorých pätnásť nebolo kompletných. V rámci administratívneho hodnotenia boli žiadatelia vyzvaní na doplnenie niektorých príloh, respektíve chýbajúcich informácií do predloženej žiadosti.

Vyhodnotených bolo celkovo 18 žiadostí, pričom všetci žiadatelia splnili hodnotiace kritériá. Následne bol vytvorený zoznam žiadostí podľa počtu získaných bodov. Na základe tohto zoznamu, bude s nimi uzatvorená zmluva o spolupráci.

Na stiahnutie: Zoznam úspešných žiadateľov o zapojenie sa do 3.cyklu projektu NP DI PTT (pdf, 264 kB)

Leave A Comment