EnglishSlovak

Tematický workshop - Transformácia sociálnych služieb v Domove bez zámku

  • Domov
  • Tematický workshop – Transformácia sociálnych služieb v Domove bez zámku
22 dec
0

Pozývame Vás na tematický workshop „Transformácia sociálnych služieb v Domove bez zámku“, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Workshop sa uskutoční online formou vo štvrtok 14.01.2021 cez aplikáciu TEAMS.

Svoju účasť prosím potvrďte prostredníctvom prihlasovacieho formulára najneskôr do 12.01.2021.

Formulár nájdete na: https://docs.google.com/forms/d/1Ipstx0L74o5x-6plCEh-0Q4edMzWiIO-uNkjSRHFh5A/

Prihláseným záujemcom následne 1-2 dni pred konaním workshopu pošleme prihlasovací link.

Cieľom workshopu je poskytovateľom sociálnych služieb, ich zriaďovateľom a odbornej verejnosti predstaviť konkrétny proces transformácie zariadenia sociálnych služieb v Českej republike, konkrétne v Domove bez zámku.

Na základe príkladov dobrej praxe Vám naše lektorky odprezentujú priebeh transformácie v ich zariadení, spôsoby začleňovania klientov do komunity a výhody komunitných služieb. Budú hovoriť aj o tom, aký vplyv mal proces deinštitucionalizácie na zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb


Leave A Comment