EnglishSlovak

Upozornenie ku výzve „Podpora opatrovateľskej služby“, OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

  • Domov
  • Upozornenie ku výzve „Podpora opatrovateľskej služby“, OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
25 okt
0

Centrálny koordinačný orgán udelil
Implementačnej agentúre MPSVR SR výnimku
zo Systému riadenia EŠIF, v rámci
1. kola
výzvy „Podpora opatrovateľskej služby“, kód OP ĽZ DOP
2018/4.2.1/01
, uzavretého dňa 31.08.2018.

Na základe udelenej výnimky
je Implementačná agentúra MPSVR SR oprávnená vydať rozhodnutia o schválení
ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, rozhodnutia o zastavení
konania o ŽoNFP do 70 pracovných dní od konečného termínu
príslušného posudzovaného časového obdobia (od uzatvorenia dotknutého kola
výzvy).

Leave A Comment