EnglishSlovak

Košice majú svoje regionálne centrum sociálnej ekonomiky

  • Domov
  • Košice majú svoje regionálne centrum sociálnej ekonomiky
04 okt
0

Minister práce a sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter otvoril 3.októbra 2018 Regionálne centrum sociálnej ekonomiky  v Košiciach. Ide už o tretie takéto centrum na Slovensku, prvé otvroil minister v auguste tohto roku v Banskej Bystrici a v septembri zas v Prešove. Pracovníci v týchto centrách budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Centrá vznikli v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Pracovníci v regionálnych centrách sociálnej ekonomiky  budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Zároveň poskytnú bezplatne aj projektové, právne a ekonomické poradenstvo a pomoc pri verejnom obstarávaní. Vznik regionálnych centier nadväzuje na nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. 

Sociálna ekonomika uprednostňuje dosahovanie
pozitívneho sociálneho vplyvu (ako napríklad pomoc nezamestnaným ľuďom) pred
dosahovaním zisku. Prostredníctvom sociálnych podnikov sa vytvorí okrem iného
aj tzv. medzitrh práce, to znamená, že zamestnanci v nich budú rok alebo dva
získavať pracovné návyky a potom si budú hľadať trvalé zamestnanie. To už bude pre
nich jednoduchšie, keďže budú mať pracovné skúsenosti. V evidencii úradov práce
je stále viac ako 72-tisíc dlhodobo nezamestnaných, ktorí by mohli dostať šancu
nájsť si zamestnanie práve v sociálnych podnikoch.  


Sociálne podniky bude štát
podporovať priamo formou investičnej a kompenzačnej pomoci, aj príspevkami
integračnému sociálnemu podniku. Zákon počíta aj s nepriamou
podporou, formou daňových úľav, vytváraním dopytu prostredníctvom verejného
obstarávania a cez servisné poukážky na podporu dopytu. Zákon
o sociálnej ekonomike počíta s tromi druhmi sociálnych podnikov. 

Môže ísť o integračné
podniky, ktoré budú zamerané na zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných
osôb. V nich získajú zamestnanci základné pracovné návyky pred vstupom na
klasický trh práce. Druhým typom sú 
sociálne podniky bývania, ktoré budú realizované podľa úspešného rakúskeho
vzoru, zamerané na výstavbu či prerobenie bytov pre ľudí s mesačným príjmom vo
výške 4-násobku životného minima na domácnosť. Tretím typom sú sociálne podniky
rôzneho zamerania.

Leave A Comment