EnglishSlovak

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo orientované projekty

  • Domov
  • Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo orientované projekty
09 aug
0

Dovoľujeme si oznámiť
prijímateľom, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie platné pre všetkých prijímateľov s výnimkou
štátnych rozpočtových organizácií.

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP sa vzťahuje na všetky dopytovo orientované projekty, implementované v rámci prioritných osí 2, 3 a 4 operačného programu Ľudské zdroje a je platná pre všetkých prijímateľov s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií

Bližšie
informácie k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí NFP
 
 (formát docx  939 kB)

Leave A Comment