EnglishSlovak

TSP

27 apr
0

Terénna sociálna práca v obci Cinobaňa – príklad dobrej praxe 2010 – 2017

Obec Cinobaňa sa nachádza v regióne Novohradu, na rozhraní okresov Poltár a Lučenec, územnosprávne patrí do poltárskeho okresu. V obci žije 2 180 obyvateľov a čo sa týka národnostného zloženia, v obci je v najväčšej […]

Read More
29 mar
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I (zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova)

Dňa 29.03.2017 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I  […]

Read More
29 mar
0

Otvárame oči ľuďom, ktorí chcú zmenu a lepší život

Ak človek zvládne to, na čo by si bez mojej predchádzajúcej podpory netrúfol, sú to drobné, ale významné víťazstvá.

Read More
29 mar
0

Oznámenie NP TSP I/ 2-2017 o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (zamerané na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova)

  Názov projektu:                                            Terénna sociálna práca v obciach I  ITMS […]

Read More
29 mar
0

Dokumentácia pre subjekty zapojené do NP TSP I prostredníctvom Oznámenia NP TSP I/ 02-2017 zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova

Formulár: Podpisový vzor   formát DOCX   formát RTF Formulár: Plnomocenstvo pre účely NP TSP I   formát DOCX   formát RTF Publicita:  Plagát o realizácii NP TSP I v obci formát PDF    Príručka […]

Read More
27 mar
0

Treba nám dať šancu (terénna sociálna práca v Rankovciach 2010 – 2017)

  Obec Rankovce sa nachádza v Kecerovsko – Olšavskom regióne, ktorý je súčasťou okresu Košice – okolie. V obci žije približne 865 obyvateľov, z čoho približne 706 tvoria Rómovia žijúci v segregovanej rómskej osade. […]

Read More
23 mar
0

Ako sa zapojiť

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova) Dňa 29.03.2017 Implementačná agentúra Ministerstva […]

Read More
21 mar
0

Test clanok

priloha_c5_1_postup_sifrovanie_formularu

Read More
24 feb
0

Workshop IA MPSVR SR na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Operačný program Ľudské zdroje predstavuje programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných […]

Read More
24 feb
0

Informácia o možnosti predkladania žiadostí o zmenu počtu TSP aTP

Informácia o možnosti predkladania žiadostí o zmenu počtu terénnych sociálnych pracovníkov  a terénnych pracovníkov pre organizácie zapojené do realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych […]

Read More