EnglishSlovak

TSP

14 nov
0

Vyhlásenie o prístupnosti

EUR-Lex – 32016L2102 – EN – EUR-Lex × Skip to main content Access to European Union law EUR-Lex Access to European Union law English EN (current language) Language български (bg)Español […]

Read More
28 máj
0

Možnosť realizovať výberové konania podľa „štandardného“ postupu

Opatrenia prijaté v reakcii na koronavírus sa v rámci Slovenskej republiky postupne uvoľňujú, pričom  sa nachádzame vo 4. fáze uvoľňovania. Aktuálne už môžu fungovať/ byť otvorené služby a zariadenia, ktoré sú z epidemiologického hľadiska […]

Read More
19 máj
0

Realizácia výberových konaní počas mimoriadnej situácie

Aktualizácia prílohy č. 3 Príručky pre spolupracujúce subjekty –  Postupu pri realizácii výberového konania na terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), terénnych pracovníkov (TP) a odborných pracovníkov (OP) 12. marca 2020 v súvislosti […]

Read More
19 máj
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) – platná do 18.4.2021

Aktualizácia príručky reagovala na mimoriadnu situáciu spojenú s mimoriadnymi opatreniami zavedenými za účelom zabránenia šírenia koronavírusu COVID – 19 tak, aby bolo možné realizovať výberové konanie aj počas nej, a to online […]

Read More
04 máj
0

Dokumentácia pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

NP TSP II_vzor zmluvy o spolupráci (DOC, 170 kB) NP TSP II_plnomocenstvo (DOC, 40 kB) NP TSP II_logo_ESF_EFRR_A4_P (PDF, 27 kB) NP TSP II_logo_ESF_EFRR_A4_L (PDF, 27 kB) NP TSP II_plagát_A3 […]

Read More
04 máj
0

Schválenie žiadostí zaradených do zásobníka

Riadiaci výbor NP TSP II (ďalej aj „RV“) na svojom úvodnom zasadnutí dňa 10. februára 2020 posudzoval žiadosti predložené v rámci jednej obce. Jednalo sa o žiadosti, ktoré v rámci […]

Read More
16 mar
0

Oznam pre spolupracujúce obce a MVO

Vzhľadom na opatrenia zavedené za účelom zabránenia šírenia Koronavírusu COVID-19 a s nimi súvisiacou možnou absenciou personálu zabezpečujúceho administratívu u spolupracujúcich subjektov, si Vás dovoľujeme informovať, že plynutie lehôt pre predkladanie žiadostí […]

Read More
12 mar
0

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – pozastavenie všetkých výberových konaní

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia ochorenia spôsobeným koronavírusom a elimináciou jeho šírenia sa až do odvolania rušia všetky vyhlásené výberové konania v rámci NP TSP II. Nové a náhradné výberové konania […]

Read More
09 mar
0

Revízia výdavkov na ohrozené skupiny

6. marca bola publikovaná Záverečná správa z revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Je to jedno zo zadaní projektu Hodnota za peniaze. Tento materiál Ministerstva financií SR je hodnotením […]

Read More