EnglishSlovak

TSP

23 aug
0

Rozhovor s terénnou sociálnou pracovníčkou v časopise Mojmírovčan

V mesačníku Mojmírovčan v novembri 2016 vyšiel rozhovor s terénnou sociálnou pracovníčkou Mgr. Simonou Čankyovou. Prepis rozhovoru vám sprostredkovávame na našej stránke.   Rozhovor s terénnou sociálnou pracovníčkou v Mojmírovciach V Mojmírovciach od […]

Read More
14 aug
0

Z chatrče do domu v Moldave nad Bodvou

V Moldave nad Bodvou je vykonávaná terénna sociálna práca v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR a je realizovaná z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020.

Read More
01 aug
0

Výberové konanie na pozíciu supervízor/ supervízorka pre Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Miesto práce:  1. Banskobystrický samosprávny kraj – predovšetkým okresy Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Poltár, Brezno, Rimavská Sobota, Revúca – a okres Rožňava; alebo 2. Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny […]

Read More
12 júl
0

Príbehy z práce „teréňákov NP TSP I“ – Čakanovce

V oblasti zamestnanosti sa „teréňáci“ z Čakanoviec môžu pochváliť, že aj vďaka ich pomoci je v súčasnosti v neďalekej nábytkárskej firme na plné úväzky zamestnaných 6 ich klientov a cez úrad práce sa prihlásilo ďalších takmer 50 uchádzačov na absolvovanie certifikovaného opatrovateľského kurzu.

Read More
11 júl
0

Terénna sociálna práca ako katalyzátor zmeny

Projekt prispieva k zvýšeniu kvality terénnej sociálnej práce, pričom hlavným cieľom národného projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce.

Read More
23 jún
0

Pracovné stretnutie regionálnych koordinátorov a koordinátoriek NP TSP I

Tri júnové dni (20.- 22.6.2016) patrili stretnutiu projektového tímu NP TSP I v Záježovej. Na stretnutí sa riešili všetky zásadné prvky projektu – aktivity a ich

Read More
12 máj
0

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I – úvod do projektu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) spustila oznámením na www.ia.gov.sk  národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (TSP v obciach I) s celkovou výškou […]

Read More
22 apr
0

Dodatok č. 1 k Príručke pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP I

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov o zapojenie do NP TSP I a subjekty zapojené do NP TSP I, že s účinnosťou od 01. februára 2016 bol zverejnený Dodatok č. 1 Príručky […]

Read More
04 mar
0

Informácia o výsledkoch posudzovania žiadostí v rámci druhej uzávierky Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I

Na zasadnutí Riadiaceho výboru (ďalej aj „RV“) Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej aj „NP TSP I“) vo štvrtok 03. marca 2016 prebehlo hodnotenie žiadostí subjektov o […]

Read More
03 mar
0

NP Field Social Work in Municipalities I

NP Field Social Work in Municipalities I Basic project information Implementation Agency of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (hereinafter referred to as IA […]

Read More