EnglishSlovak

Z chatrče do domu v Moldave nad Bodvou

  • Domov
  • Z chatrče do domu v Moldave nad Bodvou
14 aug
0

Moldava nad Bodvou je malé mesto neďaleko Košíc s počtom obyvateľov 11 202. V minulosti mesto preslávil Szepsi Laczkó Máté, objaviteľ tokajského samorodého vína, ktoré ako prvý ponúkal už okolo roku 1630. V súčasnosti je možné v meste navštíviť Múzeum vín Máté Laczkó Szepsiho.


V Moldave nad Bodvou žije približne 2000 ľudí Rómov, pričom niektorí z nich žijú v segregovaných oblastiach, ktorých je v Moldave nad Bodvou niekoľko. Terénna sociálna práca je v týchto lokalitách maximálne dôležitá. V obci je vykonávaná v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR a je realizovaná z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020.

Rómovia obývajú viaceré časti Moldavy. Najväčším segregovaným územím je osada na Budulovskej ulici, miestnymi nazývaná Budulovská alebo Táboris. Tvoria ju dve bytovky v osobnom vlastníctve obyvateľov a 65 chatrčí, postavených z rôznych materiálov, kde býva spolu takmer 900 ľudí. Okrem nich  je v osade aj dvadsaťpäť bytových jednotiek nižšieho štandardu vo vlastníctve mesta a ETP Moldava Housing nezisková organizácia  má dvanásť takýchto bytových jednotiek nižšieho štandardu. Tieto sú napojené na všetky základné inžinierske siete: majú prívod elektrickej energie, vody a sú napojené na septik. Mesto a mimovládna organizácia tieto domy prenajímajú obyvateľom osady.

Bezvýchodisková situácia rodiny

Rodina pána Jozefa je pomerne veľká. Majú päť detí – 3 dievčatá a 2 chlapcov vo veku – 15, 13, 12, 8 rokov a najmladší má 6 mesiacov. Štyri školopovinné deti navštevujú základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Majú vzornú školskú dochádzku a dobré školské výsledky. Jozefova sedemčlenná mladá rodina žila v spomínanej osade Budulovská, v chatrči bez vody a elektriny, v prostredí, ktoré si vieme spojiť skôr so starosťami ako s teplom domova. K tomu chýbajúce hygienické zariadenie, nedostatok osobného priestoru a iné faktory neumožnili Jozefovej rodine žiť kvalitný život. Už samotná existencia je v takýchto podmienkach nesmierne ťažká. Rodina žijúca v osade sa dennodenne stretávala s rôznymi problémami a bola presvedčená, že neexistuje východisko z tejto situácie. Obaja rodičia sú snaživí, túžili po inom bývaní pre seba a svoje deti. Mali nasporenú malú sumu, no vedeli, že vlastné bývanie je vysoko nad ich možnosti. Okrem toho im chýbali aj dostatočné skúsenosti, aby sa z tejto ťaživej životnej situácie dostali sami.

Neboli na to sami

Zmena nastala po nájdení rodinného domu na predaj priamo v meste Moldava nad Bodvou, ten bol však starší a potreboval rekonštrukciu, aby bol obývateľný. Potrebovali pôžičku, ktorú by im, vzhľadom na ich nízke príjmy, banka neposkytla. ETP Moldava Housing okrem iného poskytuje cez projektové sporiace programy tzv. mikropôžičky. Mohla nasledovať prestavba. Rodičia, spolu s ľuďmi, ktorí sa im rozhodli pomôcť, si vlastnými silami dom renovovali. Mesto sa taktiež prostredníctvom svojich terénnych sociálnych pracovníkov, ktorých do procesu zapojila samotná rodina, intenzívne angažovalo na riešení ich náročnej situácie. Na zaradenie do sporiaceho programu musela rodina spĺňať niekoľko podmienok: mať vyrovnané finančné záväzky, aby prípadná exekúcia nespôsobila zabratie domu a tiež vlastné úspory. Až potom im ETP Moldava Housing poskytla mikropôžičku na vlastné bývanie, ktorú budú splácať. Terénni sociálni pracovníci poskytovali rodine sociálne poradenstvo a cenné konzultácie. „Bola to dôležitá etapa, aby si rodina uvedomila tento významný krok, ktorý im prinesie vytúžený domov, ale zároveň prinesie záväzky. Bolo s nimi nutné veľa sa rozprávať, aby pochopili, čo ich čaká a zároveň cítili zodpovednosť za toto rozhodnutie,“ hovorí terénny sociálny pracovník Oto Horváth. Je všeobecne známym faktom, že už proces sporenia pomáha klientovi manažovať kvalitnejším spôsobom rodinné financie a plánovať svoje výdavky. Vznik finančného záväzku vytvára priestor k sociálnej práci s človekom – k motivácii plánovania svojich výdavkov a k orientácii myslenia na budúcnosť v protiklade k prežívaniu „zo dňa na deň“.

Podpora terénnych sociálnych pracovníkov

Jozef s manželkou sa viackrát dostali do pochybností o správnosti svojho rozhodnutia.  Terénni sociálni pracovníci sa ich snažili motivovať k vytrvalosti a udržiavali v nich pozitívne myslenie. Bolo to veľmi dôležité, keďže od ľudí z  komunity kvôli ich nedôverčivosti k realizátorom sporiaceho programu, necítili potrebnú podporu. Počas celého procesu boli nevyhnutné pravidelné návštevy rodiny, poskytovanie poradenstva v rôznych oblastiach, neustála podpora, príprava na komunikáciu pri vybavovaní úradných záležitostí, sprevádzanie, zastúpenie či nasmerovanie rodiny do rôznych inštitúcii. Všetky tieto procesy boli neoddeliteľnou súčasťou práce terénnych sociálnych pracovníkov s rodinou.

Vlastný dom

V súčasnosti táto rodina vlastní dvojizbový rodinný dom so záhradou, kde sú vytvorené a zabezpečené všetky základné životné podmienky, ktoré doteraz nemali. Jozef je zamestnaný ako člen rómskej občianskej hliadky, ktorá je financovaná cez projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Táto neobyčajná pozitívna zmena nastala vďaka úzkej spolupráci rodiny s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, neziskovou organizáciou ETP Moldava Housing, Mestským úradom v Moldave nad Bodvou a  ďalšími inštitúciami. V prvom rade však bola potrebná silná vôľa oboch manželov, ktorá im pomohla napredovať a dosiahnuť vytýčené ciele. Rodina môže byť dobrým príkladom ako sa dajú prekonať nepriaznivé životné okolnosti. „Sú jedni z mála, ktorým sme mohli takto pomôcť pri riešení ich katastrofálnych bytových podmienok,“ doplňuje Oto Horváth.

Terénni sociálni pracovníci v oblasti bývania poskytujú najčastejšie asistencie pri vyhotovení žiadosti o nájomné byty, riešení poplatkov za vodné, stočné, elektrinu, či palivové drevo, pri komunikácii a spolupráci s vlastníkmi, respektíve správcami obytných domov, ako aj pri poradenstve súvisiacom s opravami a rekonštrukciami obydlí. Rodine Jozefa sa podarilo to, o čom mnohí ľudia nielen v osade zatiaľ stále len snívajú a je príkladom ako vlastné snaženie a pomoc zvonku prostredníctvom terénnej sociálnej práce dokáže zlepšiť životný osud celej rodiny.

Leave A Comment