EnglishSlovak

TSP

31 jan
0

Zoznam spolupracujúcich subjektov zapojených do NP TSP II

Pre nahliadnutie stiahnite NP TSP II_zapojené subjekty (XLSX, 21 kB) Ku dňu 1.1.2023 je do NP TSP II zapojených 194 subjektov. a subjekt  okres VÚC  TSP TP OP 1 Abranovce Prešov PO […]

Read More
12 jan
0

Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 1.1.2022 v rámci NP TSP II

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe aktuálneho znenia Zmluvy o spolupráci (podľa bodu 5.6.) IA MPSVR SR môže jednostranne zvýšiť výšku finančných prostriedkov poskytovaných na krytie personálnych výdavkov zamestnancov, ktorí […]

Read More
21 dec
0

POKOJNÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme Vám pokojné Vianoce a úspešný nový rok!

Read More
20 dec
0

NP TSP II v relácii CESTY ISTOTY

Ôsma časť relácie CESTY ISTOTY, ktorú Implementačná agentúra MPSVR SR vytvorila v spolupráci s RTVS bola venovaná činnosti neziskových organizácií, ktoré sú zapojené do projektu NP TSP II. Práve náš […]

Read More
16 dec
0

Výberové konanie na pozíciu Hlavný/-á evaluátor/-ka (Evaluácia dopadu TSP) v NP TSP II

Miesto výkonu práce: Slovensko Ponúkaný plat /brutto/: 45 €/hodina Termín nástupu: 01.01.2022/dohodou Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce Trvanie dohody o vykonaní práce: 1 rok Počet voľných pracovných miest: 1 Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: V […]

Read More
16 dec
0

Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/Evaluátorka – člen tímu (Evaluácia dopadu TSP) v NP TSP II

Miesto výkonu práce: Slovensko Ponúkaný plat /brutto/: 33 €/hodina Termín nástupu: 01.01.2022/dohodou Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce Trvanie dohody o vykonaní práce: 1 rok Počet voľných pracovných miest: 2 Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: V […]

Read More
07 dec
0

Podklady pre výberové konanie na pozíciu Evaluátor/evaluátorka pre evaluáciu dopadu TSP

Stručné zadanie pre evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce

Read More
05 nov
0

Podpora vysokoškolského štúdia terénnych pracovníkov

V septembri 2021 sme vyhlásili Internú výzvu na podporu terénnych pracovníkov počas vysokoškolského štúdia. Cieľom výzvy je motivovať finančnou podporou zamestnancov a zamestnankyne na pozícii terénnych pracovníkov (ďalej aj ako „TP“) […]

Read More
19 okt
0

Mediálna prezentácia v RTVS – relácia CESTY ISTOTY

Prinášame Vám 20 dielov relácie podnázvom CESTY ISTOTY, ktorý sa budevysielať na 3ke (RTVS) od dnes 18.októbra 2021 v pravidelných intervaloch, a to každý pondelok v čase od 18.35hod.

Read More
27 sep
0

Aktualizácia Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Počas priebehu realizácie projektu NP TSP II boli v rámci kooperácie so zapojenými subjektami identifikované viaceré oblastí spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp. úpravu postupov Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do […]

Read More