EnglishSlovak

TSP

27 apr
0

Sme odsúdení k spolupráci

Branislav Oláh – Laureát Roma Spirit 2017 [1] v kategórii MÉDIÁ – za 17-ročnú novinársku, spisovateľskú a  blogerskú tvorbu, v ktorej prostredníctvom objektívnych a vyvážených informácií nekompromisne bojuje proti rasizmu, neznášanlivosti a xenofóbii. Pravidelne […]

Read More
27 apr
0

Povinná publicita k NP TSP I

2727Logo ESF Označenie priestorov NP TSP I

Read More
27 apr
0

Testovanie piatakov

„Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách. Testy písalo spolu 45 080 piatakov, pričom testovania sa zúčastnilo 1 743 (3,9 […]

Read More
27 apr
0

Knihami môžu byť aj ľudia

Živá knižnica je  inovatívna metóda, prostredníctvom ktorej majú ľudia príležitosť vypočuť si autentický životný príbeh človeka. Najčastejšie túto metódu na prezentáciu svojich životných skúseností využívajú ľudia, ktorí sa vo svojej […]

Read More
27 apr
0

Domy horeli ako zápalka 

Božena sa prechádza po marigontke. Je nová. Má v nej teplo a elektrinu. Tu v tejto jedinej miestnosti bude bývať aj so svojim chorým, dospelým synom, o ktorého sa stará. […]

Read More
27 apr
0

Nech deti vyrastajú inak alebo svojpomocná výstavba ako jedno z alternatívnych riešení sociálneho bývania

Vonku je letných 35°C. Kancelária, teda jediná miestnosť, terénnych sociálnych pracovníkov mesta Rimavská Sobota, je priamo na rómskom sídlisku na Dúžavskej ceste. Dvere sú dokorán, aby sme mali nejaký vzduch. Terénny […]

Read More
27 apr
0

Šťastie je to jediné, čo môžeme dávať bez toho, že by sme ho mali

Stará Kremnička je obec na Slovensku v okrese Žiar nad Hronom. Má okolo 1095 obyvateľov. Do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I sa zapojila v máji 2016, kedy nadviazala na predchádzajúci […]

Read More
27 apr
0

Bežali sme pre vás

A MPSVR sa prvýkrát zapojila do 5. ročníka štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Cez víkend 19 – 20.8.2017 bežalo na trase z Jasnej do Bratislavy viac ako dvesto tímov a 2000 […]

Read More
27 apr
0

Biela líška z Hrabského zvíťazila

Sedel tam drobný chlapec s malou náušnicou v uchu. Hompáľal nohami na stoličke a tváril sa akoby tu ani nebol. Je z rómskej osady, ktorá je od obce vzdialená približne 1,5 kilometra. V Bratislave ešte nikdy nebol.

Read More
27 apr
0

Terénna sociálna práca v obci Cinobaňa – príklad dobrej praxe 2010 – 2017

Obec Cinobaňa sa nachádza v regióne Novohradu, na rozhraní okresov Poltár a Lučenec, územnosprávne patrí do poltárskeho okresu. V obci žije 2 180 obyvateľov a čo sa týka národnostného zloženia, v obci je v najväčšej […]

Read More