EnglishSlovak

TSP

11 máj
0

Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre evaluáciu dopadu TSP

Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre evaluáciu dopadu TSP V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej […]

Read More
28 apr
0

Výsledky posúdenia žiadostí o zmenu počtu zamestnancov  – terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov

Subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (kód ITMS 2014+: 312041A138) mali do  10. marca 2017 možnosť predložiť IA MPSVR SR žiadosť o zmenu počtu pozícií terénnych sociálnych pracovníkov […]

Read More
27 apr
0

Sme odsúdení k spolupráci

Branislav Oláh – Laureát Roma Spirit 2017 [1] v kategórii MÉDIÁ – za 17-ročnú novinársku, spisovateľskú a  blogerskú tvorbu, v ktorej prostredníctvom objektívnych a vyvážených informácií nekompromisne bojuje proti rasizmu, neznášanlivosti a xenofóbii. Pravidelne […]

Read More
27 apr
0

Povinná publicita k NP TSP I

2727Logo ESF Označenie priestorov NP TSP I

Read More
27 apr
0

Testovanie piatakov

„Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách. Testy písalo spolu 45 080 piatakov, pričom testovania sa zúčastnilo 1 743 (3,9 […]

Read More
27 apr
0

Knihami môžu byť aj ľudia

Živá knižnica je  inovatívna metóda, prostredníctvom ktorej majú ľudia príležitosť vypočuť si autentický životný príbeh človeka. Najčastejšie túto metódu na prezentáciu svojich životných skúseností využívajú ľudia, ktorí sa vo svojej […]

Read More
27 apr
0

Domy horeli ako zápalka 

Božena sa prechádza po marigontke. Je nová. Má v nej teplo a elektrinu. Tu v tejto jedinej miestnosti bude bývať aj so svojim chorým, dospelým synom, o ktorého sa stará. […]

Read More
27 apr
0

Nech deti vyrastajú inak alebo svojpomocná výstavba ako jedno z alternatívnych riešení sociálneho bývania

Vonku je letných 35°C. Kancelária, teda jediná miestnosť, terénnych sociálnych pracovníkov mesta Rimavská Sobota, je priamo na rómskom sídlisku na Dúžavskej ceste. Dvere sú dokorán, aby sme mali nejaký vzduch. Terénny […]

Read More
27 apr
0

Šťastie je to jediné, čo môžeme dávať bez toho, že by sme ho mali

Stará Kremnička je obec na Slovensku v okrese Žiar nad Hronom. Má okolo 1095 obyvateľov. Do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I sa zapojila v máji 2016, kedy nadviazala na predchádzajúci […]

Read More
27 apr
0

Bežali sme pre vás

A MPSVR sa prvýkrát zapojila do 5. ročníka štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Cez víkend 19 – 20.8.2017 bežalo na trase z Jasnej do Bratislavy viac ako dvesto tímov a 2000 […]

Read More