EnglishSlovak

TSP

27 aug
0

Informácia o pripravovaných Oznámeniach o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Táto informácia je určená pre subjekty zapojené v národnom projekte NP TSP I (v rámci Oznámení NP TSP I/ 01-2016 a NP TSP I/ 02-2017), ktoré v auguste 2019 mali platnú Zmluvu o spolupráci  […]

Read More
22 aug
0

Informácia o pokračovaní národného projektu

  Vážení poskytovatelia sociálnych služieb a zapojené subjekty,   na základe veľkého záujmu o pokračovanie aktivít národných projektov Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I.  sa Ministerstvo […]

Read More
03 máj
0

Oznámenie pre zapojené subjekty

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo Implementačnej agentúre MPSVR SR žiadosť o zmenu, ktorou sa mení termín realizácie terénnej sociálnej práce spolupracujúcimi subjektami v rámci národného […]

Read More
06 mar
0

Projektový zámer národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) bol schválený

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 21. februára 2019 bol schválený projektový zámer Národného  projektu Podpora zvyšovania kvality terénnej sociálnej práce (ďalej len „NP PZK TSP“), ktorý nadväzuje na národné projekty Terénna sociálna práca […]

Read More
20 dec
0

Informácia o príprave nového národného projektu

Dovoľujeme si vás informovať, že aktuálne prebieha príprava nového národného projektu, ktorý bude nadväzovať na aktivitu národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. V spolupráci s MPSVR SR pripravujeme projektový zámer nového […]

Read More
12 nov
0

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2019 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

  Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) financuje výkon terénnej sociálnej práce na základe Štandardnej stupnice jednotkových nákladov (ďalej len ŠSJN) pre národný projekt Terénna sociálna práca […]

Read More
25 júl
0

Klope vám exekútor na dvere?

Pán Juraj si pred dôchodkom kúpil auto. Nestihol ho splatiť, nakoľko s ním firma rozviazala pracovný pomer a on sa už nedokázal opätovne zamestnať. Začal poberať predčasný starobný dôchodok, z ktorého však nevedel […]

Read More
24 júl
0

Pomoc ľuďom je nenahraditeľná

História terénnej sociálnej práce v Krupine siaha až do roku 2009. Na základe dopytovo – orientovaných projektov a s prestávkami fungovala do roku 2016, pretože sa medzičasom zmenil systém fungovania terénnej sociálnej […]

Read More
24 júl
0

Bežali sme pre vás aj v roku 2018

Tak ako sme predpokladali, slová Emila Zátopka, štvornásobného olympijského víťaza vo vytrvalostnom behu, pred štartom svojho olympijského maratónu, sa potvrdili – trochu sme zomreli. 534 km trasa z Košíc do Bratislavy […]

Read More
24 júl
0

Spolupráca terénnej sociálnej práce s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach

V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce (ďalej aj ÚVTOS) sa uskutočnilo stretnutie zástupcov ÚVTOS a pracovníkov národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) podporeného z Európskeho sociálneho […]

Read More