EnglishSlovak

Projektový zámer národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) bol schválený

  • Domov
  • Projektový zámer národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) bol schválený
06 mar
0

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 21. februára 2019 bol schválený projektový zámer Národného  projektu Podpora zvyšovania kvality terénnej sociálnej práce (ďalej len „NP PZK TSP“), ktorý nadväzuje na národné projekty Terénna sociálna práca v obciach a Terénna sociálna práca v obciach I a ktorý preberie štafetu v oblasti poskytovania kvalitnej sociálnej práce jednotlivcom i rodinám najviac ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením.

Ďalším krokom smerom k spusteniu realizácie nového projektu je príprava Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a vyhlásenie Vyzvania NP PZK TSP zo strany MPSVR SR, o čom vás budeme priebežne informovať.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu!

Tím NP TSP I

Leave A Comment