EnglishSlovak

TSP

19 apr
0

Aktualizácia Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Počas priebehu realizácie projektu NP TSP II boli v rámci kooperácie so zapojenými subjektami identifikované viaceré oblastí spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp. úpravu postupov Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do […]

Read More
19 apr
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) – platná do 20.09.2021

Počas priebehu realizácie projektu NP TSP II boli v rámci kooperácie so zapojenými subjektami identifikované viaceré oblastí spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp. úpravu postupov Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do […]

Read More
16 apr
0

Výsledky hodnotenia v rámci Internej výzvy NP TSP II na predkladanie žiadostí o financovanie pozície odborného pracovníka

V rámci implementácie NP TSP II sa okrem tradičnej podpory výkonu terénnej sociálnej a terénnej práce realizuje aj podpora pre odborné činnosti nadväzujúce na terénnu sociálnu prácu. Na základe internej výzvy zverejnenej […]

Read More
08 apr
0

Skúsenosť terénneho pracovníka s očkovaním proti COVID-19

Prinášame Vám krátke video, v ktorom svoju skúsenosť s očkovaním proti COVID-19 prezentuje náš terénny pracovník Pavel Oláh z Hodejova, ktorý spolu so svojimi kolegyňami absolvoval v nemocnici v Rimavskej Sobote druhú dávku očkovania.

Read More
07 apr
0

Odporúčania pre samosprávy pri riešení pandémie koronavírusu COVID-19 v rómskych komunitách

Odborníci a odborníčky v oblasti epidemiológie, ochrany verejného zdravia, terénnej sociálnej práce z radov mimovládnych organizácii, verejnej a štátnej správy sa rozhodli reagovať na situáciu týkajúcu sa prijímaných karanténnych opatrení v čase pandémie a vytvorili Odporúčaný postup pre samosprávy na kontrolu pandémie ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách.

Read More
24 mar
0

Skúsenosť terénnej sociálnej pracovníčky s očkovaním proti COVID-19

Naša terénna sociálna pracovníčka z Hodejova (okres Rimavská Sobota) Mgr. Iveta Vilhanová absolvovala spolu so svojimi kolegami v nemocnici v Rimavskej Sobote druhú dávku očkovania proti ochoreniu COVID-19.

Read More
24 mar
0

Výberové konanie na pozíciu regionálny/a koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Pridajte sa do nášho tímu regionálnych koordinátorov a koordinátoriek. Miesto výkonu práce je územie Nitrianskeho samosprávneho kraja (prioritne okresy Komárno, Nové Zámky, Šaľa) s presahom do Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Read More
28 jan
0

Ako na online výberové konania na TSP a TP?

Vďaka moderným technológiám môžete plánované pohovory na terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov úspešne zrealizovať online formou.

Read More
08 jan
0

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – úprava realizácie výberových konaní na pozície TSP a TP počas aktuálnej epidemickej situácie

Úprava realizácie výberových konaní na pozície TSP a TP počas aktuálnej epidemickej situácie.

Read More
09 dec
0

Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 1.1.2021 v rámci NP TSP II

V súvislosti s blížiacim sa začiatkom nového roka 2021 si Vás dovolíme informovať, že na základe aktuálneho znenia Zmluvy o spolupráci (podľa bodu 5.6.) IA MPSVR SR môže jednostranne zvýšiť výšku finančných prostriedkov poskytovaných na krytie personálnych výdavkov zamestnancov, ktorí realizujú výkon terénnej sociálnej práce (uvedených v bode 5.4.)

Read More