EnglishSlovak

Možnosť realizovať výberové konania podľa „štandardného“ postupu

  • Domov
  • Možnosť realizovať výberové konania podľa „štandardného“ postupu
28 máj
0

Opatrenia prijaté v reakcii na koronavírus sa v rámci Slovenskej republiky postupne uvoľňujú, pričom  sa nachádzame vo 4. fáze uvoľňovania. Aktuálne už môžu fungovať/ byť otvorené služby a zariadenia, ktoré sú z epidemiologického hľadiska na podobnej úrovni ako realizácia výberového konania prezenčnou formou. Z tohto dôvodu s účinnosťou od 28. mája 2020 je možné realizovať VK podľa postupu určeného podľa kapitoly „C“ Prílohy č. 3 Príručky pre zapojené subjekty (Postup pri realizácii VK) za podmienky dodržania aktuálne platných opatrení, ktoré stanovuje (a aktualizuje) Úrad verejného zdravotníctva SR.

Súčasne je pri organizovaní VK nevyhnutné vyhnúť sa situáciám, kedy by sa v uzavretých priestoroch zhromažďoval väčší počet účastníkov VK (je vhodné pozývať účastníkov na pohovor na rôzne termíny s dostatočným časovým odstupom). Pre úplnosť je potrebné uviesť, že stále platí možnosť realizovať VK prostredníctvom videohovoru a je na rozhodnutí organizátora VK, ktorý postup si zvolí (kapitola „C“ alebo „D“ Postupu pri realizácii VK). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného regionálneho koordinátora.

Leave A Comment