EnglishSlovak

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I v znení Dodatku č. 02/2017

  • Domov
  • Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I v znení Dodatku č. 02/2017
15 nov
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I  znení Dodatku č. 02/2017 

Účinná od: 15.11.2017

Prílohy účinné od 15.11.2017:

  • Príloha 1: Čestné vyhlásenie spolupracujúceho subjektu k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP TSP I (formát DOCX) (formát ODT)
  • Príloha 2: Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách (formát PDF)

 

 

 

 

Dodatky a aktualizácie

  • Dodatok č. 2 Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (formát DOCX) (formát ODT) účinný od 15.11.2017

Leave A Comment