EnglishSlovak

Publicita DI PTT

26 nov
0

Tematický workshop – Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu

Pozývame Vás na tematický workshop – Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu, ktorý sa uskutoční 12.12.2019 v Bratislave.

Read More
25 nov
0

Aktivity projektu NP DI PTT – Október 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci október 2019.

Read More
25 nov
0

Informačné semináre projektu NP DI PTT

V rámci 2. cyklu zapojenia zariadení sociálnych služieb (ZSS) do projektu NP DI PTT Implementačná agentúra MPSVR SR realizovala v mesiacoch október a november 2019 osem informačných seminárov na celom Slovensku.

Read More
05 nov
0

Tematický workshop- ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE

V rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov Vás pozývame na tematický workshop, ktorý sa uskutoční dňa 26.11.2019 v Trnave.

Read More
04 nov
0

Mýty a fakty o DI

Prinášame Vám najbežnejšie mýty a nesprávne predstavy o procese deinštitucionalizácie (DI) a nezávislom živote.

Read More
24 okt
0

Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

V Bratislave sa konal druhý zo série tematických workshopov národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov. Témou workshopu bolo: Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

Read More
22 okt
0

Radničkine trhy 2019

Témou tohto ročníka Radničkiných trhov bola príprava na prácu v procese deinštitucionalizácie.

Read More
22 okt
0

Aktivity projektu NP DI PTT- September 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci september 2019.

Read More
09 okt
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila dňa 09.10.2019 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. V rámci […]

Read More
01 okt
0

Ľudia žijúci v centre sociálnych služieb sa zbližovali s ľuďmi z komunity

Prostredníctvom aktivít, ako bola akcia „Šport nás spája“ v Zákamennom, sa snažíme v spolupráci s manažmentom zapojených zariadení pozitívne prezentovať proces deinštitucionalizácie, vytvárať pozitívne a transparentné vzťahy v komunite a predchádzať odmietaniu zo strany komunity.

Read More