EnglishSlovak

Publicita DI PTT

01 jan
0

Dôvody deinštitucionalizácie

Pre zásadnú realizáciu zmien v oblasti sociálnych služieb existujú vážne dôvody. Expert projektu NP DI PTT pre sociálne služby, doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., uvádza niekoľko konkrétnych dôvodov pre formovanie a zapojenie pracovných tímov do deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Read More